Archivo de la etiqueta: Antonio Alone Maia

Sobre lo retrógrado y lo moderno. Parentesco y mediaciones en el Mozambique actual

Hasta 1975 Mozambique era una colonia portuguesa. Tras la independencia, este país multicultural y multiétnico vive un periodo de 16 años de guerra civil, que terminó en 1992. Tanto durante el periodo colonial como durante el postcolonial, se combatieron en nombre de la modernidad muchas prácticas culturales como la dote o 'lobolo'. Pero tratar la dote como algo retrógrado supuso desplazar uno de los pilares de la constitución de la familia.

Atzerakoiaren eta modernoaren inguruan. Ahaidetasuna eta bitartekotza gaur egungo Mozambiken

1975. urterarte Mozambike portugaldar kolonia bat zen. Independentziaren ostean, kultura eta etnia anitzek osatutako herri honek 16 urteko gerra zibila pairatu zuen, 1992an amaitu zena. Bai kolonian bai kolonia ostean, ohitura askori eraso egin zitzaion modernitatearen izenean, hala nola, ezkonsaria edo 'loboloari'. Baina ezkonsaria atzerakoitzat jotzeak familiaren euskarri nagusietako bat alde batera uztea ekarri zuen.