Archivo de la etiqueta: Andreu Jerez

¿Contra el consenso neoliberal? Tiempo, recursos y comunicación crítica

El periodismo objetivo no existe. Es un mito. Todo periodista tiene una opinión personal sobre la realidad acerca de la que reporta en forma de noticia, crónica, entrevista o reportaje. Esa postura personal se acaba reflejando irremediablemente en las estructuras de sus piezas, en el orden con el que presenta sus informaciones, en sus titulares y en aquello que decide descartar. Por tanto, cualquier lector, oyente o espectador debería desconfiar de quien declare defender el “periodismo objetivo”, porque o bien desconoce la profesión o bien pretende manipular a la gente a través de esa pretendida “objetividad”.

Adostasun neoliberalaren kontra? Denbora, baliabideak eta komunikazio kritikoa

Kazetaritza objektiboa ez da existitzen. Mito bat da. Kazetari orok iritzi pertsonala du berria, kronika, elkarrizketa zein erreportaje moduan aurkezten duen errealitateari buruz. Ikuspegi pertsonal hori, hala beharrez bere piezen egituran, informazioa aurkezteko ordenan, titularretan eta alde batera uztea erabakitzen duen horretan izaten du isla. Beraz, edozein irakurlek, entzulek edo ikuslek mesfidantzaz jokatu beharko luke “kazetaritza objektiboa” defendatzen duenaren aurrean, edo pertsona horrek ez du lanbidea ondo ezagutzen edota jendea manipulatzen saiatzen ari da “objektibotasun” faltsu horren bitartez.