Izan zaitez KomunikARI!

Komunikatuz ikasi, entzun, pentsatu, amestu eta aritzen gara! Baina zelan aritu komunikatuz? Hori egin eta izateko, Pueblos, Bakea eta Duintasuna eta ONGIZ Elkarteek prozesu bat antolatu dugu, danok KomunikARIAK bihurtzeko. KomunikARIA, komunikatzen duena da, baita komunikatzeko gaitasuna duena eta era berean, aritzeko ere.

1504_komunikARI

Prozesu berritzaile honen xedea gizarte eragile ezberdinak elkarlana sustatzeko amankomunean ditugun jardunak konpartitzea izango delarik, eragin politiko eta sozialerako agenda bat eraikitzeko asmoarekin. Unibertsitate, gizarte mugimendu, komunikabide libre eta GGKEetako ordezkariak elkartuz gero, zein izango litzateke emaitza? Eraldaketa sozial, ekonomiko eta politikoa ezinbestekoa da justizia sozialean eta berdintasunean oinarrtitutako mundu berri bat lortzeko, eta indarrak batuz eraldaketa abian izan daiteke. Martxan jarri dezagun!

Prozesu honetan, aipatutako gipuzkoako gizarte eragileetako 12 ordezkari parte-hartuko dute eta Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean (Donostian) burutuko dugu 3 saiotan, 16:00tatik 20:00tara bakoitza, hurrengo egunetan: apirilak 29 (asteazkena), maiatzak 8 (ostirala) eta ekainak 16 (asteartea). Saioak euskeraz izango dira.

Eta bukaeran, elkarlanerako agenda hori komunikazio kanpaina batean bihurtzea izango da gure erronkarik handiena, horretarako bideo laburrak erabiliko ditugularik.

Izan zaitez KomunikARI!


Comunicando aprendemos, escuchamos, soñamos y hacemos. Pero, ¿cómo actuar comunicando? Para hacer y ser eso, desde Pueblos, Paz con Dignidad y ONGIZ hemos organizado un proceso, con el objetivo de convertirnos todas en KomunikARIs. KomunikARI es la persona que comunica, así como la persona que tiene la capacidad de comunicar y, al mismo tiempo, de actuar.

El objetivo de este proceso experimental es compartir el trabajo que realizan diferentes agentes sociales de Gipuzkoa, generando una agenda común de incidencia política y social. ¿Cuál sería el resultado si juntáramos a representantes de la universidad, movimientos sociales, medios alternativos y ONGD? La transformación social, económica y política es imprescindible para construir un nuevo mundo basado en la equidad y justicia social, y juntando nuestras fuerzas el cambio puede estar en camino. ¡Pongámoslo en marcha!

El grupo que participará en este proceso está compuesto por 12 representantes de los agentes sociales ya mencionados y se realizará en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de Donostia, en 3 sesiones, cada una de 16:00 a 20:00: 29 de abril (miércoles), 8 de mayo (viernes) y 16 de junio (martes). Las sesiones serán en euskera.

Al finalizar se diseñará una campaña de comunicación que refleje esa agenda común de transformación social y política, un reto que se definirá en cortometrajes para su difusión a través de redes sociales.

¡Hazte KomunikARI!


www.pazcondignidad.org
www.revistapueblos.org
gipuzkoa@pazcondignidad.org / 618172037

DESCARGAS: Invitación.

Print Friendly, PDF & Email

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *